Edumas is meer dan ADDIE

ADDIE proces schematisch

Van ADDIE

Uiteraard zijn we bij Edumas bezig met de technologie van LMS (learning managment system) of ELO (elektronische leeromgeving). En terzelfdertijd zijn we er van overtuigd dat technologie best voortkomt uit een visie op training en opleiding. We willen het ook hebben over hoe “goed leren” werkt op maat van onze klant. Daarvoor ontwikkelden we een eigen analysetool.

Naar PADDIE

We werken met het ADDIE model dat een solide basis vormt. We merkten ook dat het model te weinig inspeelde op het grotere geheel van leren. Elke aanvang van een leertraject zien we als een project in het grotere geheel van een organisatie. Daarom vinden we het belangrijk om de nodige aandacht te geven aan de organisatie. Waar sta je voor? Hoe wil je omgaan met mensen? Hoe wil je omgaan met leren? Of om het met metafoor te zeggen: je wil een laptop als je veel moet verplaatsen, geen massieve vaste pc.

En PADDIE+M

Op het einde van een leertraject staan we ook stil bij de onderhoudsfase. Wat moet er nog gebeuren als het traject zich zal herhalen? Hoe zal – bijvoorbeeld – het onderhoud van de server gebeuren op regelmatige basis? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de opgedane kennis niet verloren gaat in het bedrijf op termijn?

We hebben ervan genoten om een leeranalyse in elkaar te steken met learningcompany. Zowel het gedeelte “educational design” als “instructional technology”. Wat nu net onze samengelegde expertise is. Manuel werkt op dat technologische en admin gedeelte van een LMS en heeft gelukkig kaas gegeten van het gedeelte “learning” en visie. Sam gebruikt de “educational” insteek en weet zijn weg in een LMS vanuit het standpunt van de trainer.

We konden onze leeranalyse gelukkig al een aantal keren onderwerpen aan kritische testing: We toetsten af met een leerexpert (met het laagdrempelig maken van vragen rond leren), we kregen fijne feedback van projectleiders (vergeet het grotere verhaal en maak de ROI duidelijk!) en we mochten met een paar beta-testers aan de slag (hoe voldoende diepgang combineren met vooruitgang!). Klaar voor de markt!