Moodle voor scholen

Modern klaslokaal

Scholen, complexe organisaties

Vandaag dien je, als school, te voldoen aan een steeds verder uitdijende set van complexe taken. Naast het wijzigen van lesvormen, -inhoud en -locaties is er stijgende nood aan dynamische roostering, zijn er verhoogde verwachtingen naar inspraak en aansprakelijkheid en neemt dataopslag, administratie en communicatie enkel toe.  Om als organisatie aan al die verwachtingen te beantwoorden, bouwen scholen een groeiende cluster van verweven, digitale oplossingen.

Lagere school

Elektronische Leeromgeving

In dat arsenaal van digitale toepassingen hoort een elektronische leeromgeving of ELO thuis.

Een belangrijk doeldomein van onderwijs draait rond kwalificatie. Het behalen van de eindtermen – ook als is daar wat discussie over vandaag – blijft een belangrijk criterium. En de opvolging of leerlingen inderdaad de doelen halen, kan goed opgevolgd worden met een digitale leeromgeving, bijvoorbeeld door testen, indienen van taken, workshop,…

Door de opbouw van een ELO kan je jouw leersysteem ook een socialiserende rol laten opnemen. De leerlingen kunnen in de digitale gemeenschap deelnemen en deze tegelijk ook vorm geven. Het aanmaken van wiki’s of deelnemen in fora bijvoorbeeld, verhoogt hun betrokkenheid en laat toe om  omgangsvormen te oefenen.

In de drieledigheid van wat onderwijs kan zijn (Rob Seghers over Biesta) is er nog het element subjectificatie.  Autonomie en verantwoordelijkheid kunnen geoefend worden met portfolio’s, feedbacks en peerevaluatie in workshops

Een elektronische leeromgeving laat je toe:

  • lesmateriaal te creëren dat je zowel klassikaal, voor zelfstudie als blended gebruikt
  • één portaal te maken waarin alle cursusmateriaal gebundeld wordt
  • je leerlingen individueel een leertraject aan te bieden
  • de activiteiten en vorderingen van je leerlingen op te volgen, met vroegtijdige melding wanneer er achterstand dreigt.
Secundaire school

Edumas kiest moodle

Bij Edumas heeft moodle net daarom de voorkeur.

Moodle is ontworpen vanuit een lijst van pedagogische wensen. Het biedt je de bouwblokken aan waarmee je, volgens jouw visie op didactiek, een eigen cursus samenstelt. Bijvoorbeeld volgens “Wijze Lessen : 12 bouwstenen voor effectieve didactiek” van Tim Surma.

Iedereen kan, zonder technische vaardigheden, lesmateriaal ontwikkelen. Je combineert eenvoudig de gewenste leerbronnen en -activiteiten:  tekst, presentaties, beeld, video, animaties, webpagina’s, toetsen, fora of wiki’s. Je meldt jouw leerlingen voor je cursus aan en volgt hun vorderingen en scores op.

Moodle is flexibel. Als school kies je zelf wat je zichtbaar maakt voor de leerlingen. Net zo gemakkelijk voeg je extra mogelijkheden toe uit een geordende lijst van plugins.

Omdat moodle open source is wordt het gedragen door een immense gemeenschap van ontwikkelaars. Daardoor is  nieuwe educatieve technologie steeds snel geïntegreerd, denk maar aan: SCORM, H5P, OAuth2, 2FA, LTI & SAML.

Moodle is, met meer dan 320 miljoen gebruikers, een wereldwijd, bewezen leerplatform en ook in België sterk vertegenwoordigd.

Meer weten?