Focus on Emotion

Focus On Emotion vzw

We hebben het in deze blog graag over het boeiende traject dat we lopen met Focus on Emotion vzw. Dit opleidingscentrum voor Experiëntiële, Emotion – Focused en Existentiële psychotherapie, counseling en coaching staat vooraan in zijn vakgebied met een uitgebreid aanbod van opleidingen. We zijn dan ook blij dat we met Edumas een steentje mochten bijdragen aan hun inspirerend project.

Planmatige implementatie

In deze planmatige aanpak is de tijd genomen om een goede start te kunnen maken met de implementatie van het digitaal leersysteem. Met het bestuur planden we de opleiding van de medewerkers. Deze gebruikers werken het meest met het systeem. Zo zullen de cursisten in een goed voorbereide omgeving terecht komen.

Concrete opzet Moodle

Elke opleiding krijgt zijn eigen plaats in de leeromgeving. De beheerder van Focus on Emotion behoudt het overzicht, de rest van medewerkers kan aan de slag binnen de eigen opleiding om daar de eigen expertise een plek te geven. We werkten op vraag van het bestuur een standaardmodel voor een cursus uit, als basis voor elke opleiding. Dat maakt dat elke opleiding gelijk start en toch ook een eigen invulling kan geven.

Maatwerk

Een therapie, counseling en coaching opleiding heeft natuurlijk ook specifieke eisen. Zo is het belangrijke om de groei van de cursisten te begeleiden. Dat gebeurt door het schrijven van persoonlijke reflecties. Daarom hebben we in de cursus een indienluik geplaatst. Zo kan de cursist een persoonlijk document indienen.  Dat kan dan gelezen worden door de docent. Later kunnen de medecursisten dat ook bekijken en feedback geven aan elkaar.

Hoe verder?

We ondersteunen Focus on Emotion verder om met dit  krachtig leersysteem de groei van hun cursisten nog te verbeteren.